VILKÅR OG BETINGELSER

Noen regler og forskrifter.

1. Hvem kan delta

Kampanjen er kun åpen for fastboende i Norge som har fylt 18 år. Ansatte hos Kellogg Europe Trading Limited og dets partnere og datterselskap samt nære familiemedlemmer eller personer som bor i samme husholdning som ansatte, har ikke anledning til å delta. Kampanjen er underlagt alle relevante lover og forskrifter i landene hvor kampanjen arrangeres. Kampanjen gjelder ikke der hvor den forbys eller begrenses av lover eller forskrifter.

2. Detaljer om deltakelse

Siste dag for deltakelse er 31.12.2015, men de spesielle kampanjepakningene er enklest å finne i butikken i perioden fra 1.04.2015 til 1.07.2015. Dette tilbudet forutsetter tilgjengelighet, og våre plantekit er kun tilgjengelige så lenge beholdningen rekker. Vi tilbyr ikke penger eller annen godtgjørelse som alternativ. Vi anbefaler at du prøver å løse inn ditt plantekit i løpet av kampanjeperioden for å unngå skuffelser.

3. Hvordan du deltar i kampanjen

Denne kampanjen arrangeres på Internett, og du vil trenge tilgang til Internett for å bli med. Kjøp 3 av følgende kampanjepakker med plantekit for å få tak i de nødvendige kodene: Special K: Classic 375g All-Bran: Regular 500g Corn Flakes: 375g + 600g Coco Pops: Original 375g + Crunchers 375g Frosties: 375g Rice Krispies: 375g Kun forpakninger som har kampanjemeldingen, blir inkludert i denne kampanjen. For hver av kampanjepakkene med plantekit vil det være en unik kode trykt på innsiden av forpakningen. 3 koder fra 3 ulike forpakninger kreves for å bli med i kampanjen. Hver unike kode kan kun brukes én gang.

4. Slik løser du inn ditt plantekit

Når du har fått 3 unike koder fra kampanjepakkene: gå online til www.kelloggs.no/plante Skriv inn dine 3 unike koder og bestill ditt plantekit Fyll inn informasjonen som kreves: e-postadresse, navn, etternavn og adressen det skal sendes til, i tillegg til design og annen påkrevd informasjon. Velg om du vil ha et kit for barn eller voksen, og hvilket design du ønsker. Hvis designet du ønsker, ikke er tilgjengelig lenger, vil du få beskjed om det når du velger, slik at du får muligheten til å velge et annet tilgjengelig design. Hvis en type plantekit ikke er tilgjenglig lenger (barneplantekit eller voksenplantekit), vil du få beskjed når du velger, slik at du får muligheten til å velge det som er tilgjengelig. Hvis det valgte plantekit ikke lenger er tilgjengelig, forbeholder Kellogg’s seg retten til å erstatte det valgte kit med et annet alternativt plantekit som er tilgjengelig. Alle som blir med i kampanjen, må ha 3 unike koder fra nye kampanjeprodukter. 3 unike koder gir én deltakelse. Du vil motta en e-post for bekreftelse, og ditt plantekit vil sendes til deg i posten. Vi vil gjøre vårt beste for å levere ditt plantekit innen 28 dager, men vi gjør oppmerksomme på at det kan ta opptil 90 dager å levere.

5. Et plantekit for barn inneholder:

1 x minispade, 1 x plantepotte, 1 x frømatte med omtrent åtte frø, 2 x klistremerker og 1 x instruksjoner. Det er 4 ulike design å velge mellom. Hvert design inneholder ulike frø. Coco Pops = ruccola Miel Pops = salat Rice Krispies = persille Frosties = karse Omtrentlige mål på barnekit: Plantepotte: 50 mm(topp)/45 mm(bunn) x 19 mm(topp)/16 mm(bunn) x 60 mm Frømatte: 38 mm x 38 mm Minispade: 70 mm lengde Klistremerker: omtrent 35 x 40mm Voksenkit inneholder: 1 x sammenleggbar plantepotte i polypropylen (PP), 1 x frømatte med omtrent tolv frø og 1 x instruksjonsguide. Det er 1 design tilgjengelig. Det er 2 x frøtyper å velge mellom – enten ruccola eller persille. Hvis frøtypen du foretrekker, ikke er tilgjengelig lenger, vil du få den tilgjengelige frøtypen. Dette vil du få beskjed om når du fyller inn informasjonen din. Omtrentlige mål på voksenkit: Sammenleggbar plantepotte i PP: 100 mm (L) x 100 mm (B) x 50 mm (H) Frømatte: 76 mm x 76 mm *Gjødsel inngår ikke i plantesettene, hverken for barn eller voksne. Frøenes spiringsevne vil variere etter miljøet. Arrangøren tar ikke ansvar for hvordan eller om frøene spirer eller gror. For best mulig resultat anbefaler vi at du bruker blomsterjord, som kan kjøpes på hagesenter eller supermarked. Du bør bruke hansker når du jobber med kompost/jord. Les instruksjonene som følger med ditt plantekit, grundig. For mer informasjon og ideer, gå til www.kelloggs.no/plante. Merk: Plantekit blir bare sendt i og til følgende land: Storbritannia, Sverige, Finland, Norge og Danmark. Kun henvendelser som oppfyller kravene i våre betingelser og vilkår (3 unike koder), vil motta et plantekit. *Dette tilbudet forutsetter tilgjengelighet, og våre plantekit er kun tilgjengelige så lenge beholdningen rekker. Vi tilbyr ikke penger eller annen godtgjørelse som alternativ.

6. Kellogg’s tar ikke på seg ansvaret for kampanjekoder som blir sendt feil, er feil utfylt, forsvinner eller blir skadet eller forsinket under digitalforsendelse uansett årsak. Dokumentasjon på at kampanjekoder er sendt, beviser ikke at den har kommet frem.

7. Databeskyttelse

Vi samler inn personlige data kun for å kunne administrere denne kampanjen og sende ut våre plantekit. 3 måneder etter at kampanjen avsluttes, vil vi slette dataene.

8. Forbehold

Du godtar at deltakelse i kampanjen skjer på din egen risiko. I den grad loven tillater det, vil ikke Kellogg Europe Trading Limited, dets ledelse, direktører, ansatte og representanter gi noen garantier for at innholdet på www.kelloggs.no/plante er nøyaktig og fullstendig. Det samme gjelder alle lenkene til andre sider du måtte finne der. Vi påtar oss ikke ansvar eller erstatningsplikt for: (i) feil, misforståelser eller unøyaktighet i innhold; (ii) materielle skader, uansett art, som måtte følge av deltakelse i kampanjen; (iii) dødsfall eller personskader som direkte følge av deltakelse i kampanjen, med mindre forårsaket av uaktsomhet fra Kellogg Europe Trading Limited, dets ledelse, direktører, ansatte og representanter; (iv) enhver avbrytelse eller problem med å sende informasjon til eller fra www.kelloggs.no/plante; (v) enhver datafeil, virus eller annet som kan sendes til eller gjennom www.kelloggs.com; (vi) enhver tredjepart, og/eller (vii) ethvert tap eller skade, uansett art, som måtte oppstå som følge av bruk av innhold lastet opp, sendt via e-post, videreformidlet eller på annen måte gjort tilgjengelig gjennom www.kelloggs.no/plante.

9. Massehenvendelser fra handels- eller forbrukergrupper eller tredjeparter godtas ikke. Ufullstendige eller ugyldige henvendelser fra eller gjennom tredjeparter eller foreninger, søknader via makroer eller som er generert automatisk på annen måte (inkludert systemer som kan programmeres for å søke), og applikasjoner som ikke tilfredsstiller kravene til disse betingelsene og vilkårene fullt ut, vil avvises og ikke bli regnet med. Hvis det kommer frem at en deltaker bruker datamaskin(er) for å omgå disse forhold, for eksempel ved bruk av «script», «brute force», skjult identitet ved manipulasjon av IP-adresse, bruk av en annen identitet, eller øvrige automatiske midler for å øke deltakerens bestillinger på en måte som ikke er forenlig med kampanjens ånd, vil denne personens bestillinger regnes som ugyldige, og kravet om plantekit vil falle bort.

10. Lovgiving

· Arrangør: Kellogg Europe Trading Limited · Alle individers forsøk på bevisst å skade nettsider eller undergrave lovmessig drift av denne applikasjonen er regnet som lovbrudd, og i slike tilfeller vil arrangøren benytte seg av retten til å kreve erstatning fra slike individer i den grad loven tillater det. · Ved å delta i kampanjen godtar du at dette vil binde deg til disse betingelser og vilkår. Kellogg Europe Trading Limited reserverer seg retten til å endre innholdet i disse betingelser og vilkår med tilbakevirkende kraft, kun med hensikt å sikre at kampanjen gjennomføres riktig, uten at dette vil gå på bekostning av deltakerne. Varsler og rutiner og fjerning av innhold Hvis du som tredjepart har en oppfatning om at innhold lagt ut på www.kelloggs.no/plante bryter din kopirett eller andre deler av åndsverksloven, ber vi deg varsle Kellogg Europe Trading Limited så raskt som mulig på adressen nedenfor, så vil vi fjerne innholdet umiddelbart. Kellogg Europe Trading Limited fraskriver seg alt ansvar for slike brudd, og er ikke ansvarlige for krav, kostnader, skade eller handlinger i forbindelse med påståtte eller faktiske brudd. De som innehar rettighetene, må ta direkte kontakt med brukere som har lastet opp materialet, hvis de ønsker å diskutere krav. Kellogg Europe Trading Limiteds registrerte adresse er: Suite 3, One Earlsfort Centre, Lower Hatch Street, Dublin 2. Selskapet er registrert med nummer 387390. Ikke send bestillinger av plantekit til denne adressen.

       

Please upgrade your browser to the latest version

www.browsehappy.com

 

Velg land og språk